Skutečný původ a cena vajec

Skutečný původ a cena vajec

Co bylo dříve, slepice nebo vejce? Těžká otázka, nemyslíte? Vejce byla pravděpodobně první potravina živočišného původu konzumovaná člověkem. A slepice uctívány jako svatá zvířata. Alespoň u Starých Řeků. Dnes je všechno jinak; slepice se staly "stroji na vejce".

Vejce je mytologicky považováno za symbol života a zrození - ve skutečnosti ukrývá jeho skořápka množství trápení a smrti. Skandály se "slepičím baronem" Pohlmannem, úmyslnými hromadnými otravami slepic nikotinem, zbytky medikamentů nebo jedů ve vejcích a poškození zdraví pracovníků představují jen špičku ledovce.

Ikdyž člověk konzumuje vejce mnoha druhů ptáků - od křepelčích až k pštrosím, hlavní část produkce vajec představují vejce slepičí. Nosnice a kuřata drží smutný rekord co do koncentrace množství zvířat na těsném prostoru. Pro nosnice v klecích je tento prostor omezen na plochu listu papíru formátu A4, u kuřat chovaných na maso není prostor o moc větší. Kuřata chovaná na maso sice nejsou zpravidla uvězňována v klecích, zato jsou však vzájemně utlačována ostatními družkami. V České republice snese odhadem patnáct miliónů nosnic pět miliard vajec ročně. Asi 80-90 % těchto vajec pochází od nosnic chovaných v klecích. Přitom mají slepice vysoce vyvinuté sociální chování a my je nutíme trpět po tisících ve velkochovech. Přitom výzkumníci v oblasti chovů dokazují, že v chovech nad sto kusů není možné uspokojit přirozenou potřebu zvířat žít ve skupinkách. 

Slepice ve zvířecích koncentrácích V některých zemích západní Evropy je sice zakázán chov nosnic v klecích, ale import vajec z klecových chovů kvůli výhodné ceně jenom kvete. Avšak i takzvané chovy slepic na podestýlce jsou velice vzdáleny blahu a pohodě zvířat, které prezentuje reklama na taková vejce. K dosažení maximálně možné produktivity jsou slepice v klecových i podestýlkových chovech často až 17 hodin denně vystavovány umělému světlu za účelem navození klamavého dojmu dne. Přirozeně slepice žijí ve skupině okolo 25 zvířat. Protože jsou zvířata i ve velkochovech na podestýlce chována v mnohem vyšším počtu, je jim narušena jejich omezená schopnost rozeznávat zvířata stejné skupiny. V klecových chovech k zabránění vzájemného klování nebo až doslova "kuchání" mezi slepicemi je zvířatům v kuřecím věku uřezán nebo upálen konec zobáčku bez předchozího umrtvení. Právě kuřecí zobáček je tvořen četnými nervovými zakončeními a je citlivý stejně jako bříška našich lidských prstů. Zvířata mají ještě měsíce po ztrátě části tohoto důležitého orgánu velké bolesti. Pro slepice není navíc každodenní snášení vajec rozhodně žádná zábava, i když se nám to snaží namluvit vaječný průmysl. Zatímco přímí předci dnešních slepic během jednoho roku snesli dvanáct až dvacet vajec, dnešní speciálně vyšlechtěné slepice dokáží za jediný rok snést až tři sta kusů vajec! K výstavbě skořápek vajec slepice využívá vápník ze svých kostí. Toto je spolu s nedostatkem pohybu, uměle vyvolávaným denním a nočním režimem zodpovědné za prudkou osteoporózu a kulhání. Nelze opomenout i tukovatění jater slepic a syndrom náhlého úmrtí vyčerpáním. Kromě toho také u slepic vzniká silný stres vinou nemožnosti stáhnutí se do ústraní při kladení vajec; v systému velkochovů zvířata zažívají pro nás těžko představitelné trápení.

Velkochovy se slepicemi přispívají také k rapidnímu množení parazitů u zvířat, což se řeší aplikací často jedovatých prostředků (arzén) buď do prostoru velkochovu nebo mícháním do krmiva. Navzdory těmto opatřením nijak neklesá vysoká úmrtnost slepic končících v odpadních kontejnerech.

ALTERNATIVNí CHOVY SLEPIC

Vejce z přirozených chovů (také z farem a z chovů s výběhem na louku) a podestýlkových chovů (chovy s bidýlky a hnízdy pro kladení vajec) představují v současnosti pouze malou část z prodávaného sortimentu. S použitím obrázků slepic chovaných volně, či s použitím různých nekonkrétních označení mohou být zákazníci klamáni. Často se při speciálním testu na původ vajec (organizace ohz má toto testovací zařízení k dispozici!) ukáží otisky posuvných pásů nebo škrábance od klece, přes kterou vejce propadávalo - i přes deklaraci na obale označující vejce původem z podestýlkového chovu.

Další problém představují výrobky obsahující vejce, protože se kupují častěji, než vejce samotná. V současnosti neexistuje povinnost deklarovat původ vajec v sušenkách, cukrářských výrobcích, koláčích, pečivu, vaječných těstovinách a dalších výrobcích. Není-li tedy na obale výslovně uvedeno, že použitá vejce pocházejí z podestýlkového chovu (a toto ještě není zdaleka žádná záruka), jedná se prakticky vždy o vejce z klecového chovu. Navzdory všeobecnému mínění o etických chovech slepic na podestýlce nejsou tyto chovy o moc etičtější než chovy klecové, jak ukazuje tabulka s porovnáním klecového chovu a chovu na podestýlce. V takových "přirozených chovech" jsou tisíce slepic namačkány do uzavřených hal s nedostatkem přirozeného světla. Na jednom čtverečném metru žije až 7 slepic, což v praxi což v praxi odpovídá opět formátu listu papíru A4 pro jedno zvíře. Tak si většina spotřebitelů díky označením jako "chov na podestýlce" na obale myslí, že taková vejce pochází od zvířat pobývajících na denním světle venku?... Pouze malá část slepic má možnost skutečně prožít svůj život přirozeně.

ZABíJENí

Slepičky... Všechna zvířata, která přežila tento způsob "chovu", čeká stejná smrt dalece vzdálena jejich přirozené délce života. A je jedno, zda-li to byly nosnice v klecích, na podestýlce nebo kuřata na výkrm. Například nosnice čeká po několikatýdenním odchovu dvanáct až patnáct měsíců v kleci nebo na podestýlce, které stráví snášením vajec. Po uplynutí této doby jsou zabity a prodávány jako kuřata na polévku, či jsou zpracovány na paštiky, salámy a další masné výrobky. Přirozená délka života činí u slepic přes třicet, v průměru okolo dvaceti roků! Naši předkové spotřebovali pouze polovinu vajec v porovnání se současností. Slepice mohly žít až sedm roků. V malých skupinkách, přirozeně. Vzhledem k nízké výkupní ceně drůbežího masa si nikdo se zabíjením hlavu příliš neláme a používají se hlavně levné metody. Kuřata a slepice jsou pověšeny za nohy a umrtveny ponořením hlavičky do vody s elektrickým proudem. U příliš malých zvířat nebo u zvířat, která se brání, není umrtvení provedeno vůbec. Takto je jim často při plném vědomí odříznut krk.

 

KOHOUTCI

Protože kohout nesnáší žádná vejce, zemře za každou nosnici kohoutek. Zvířata samčího pohlaví, tedy každý druhý kohoutek, nejsou pro výkrm na maso rentabilní. Kohoutci jsou krátce po vylíhnutí vytříděni - během několika sekund se rozhodne o jejich smrti nebo v případě slepic o celoživotním trápení. Slepice jsou umístěny do odchovu, kohoutci zaživa rozsekáni, utopeni nebo udušeni a zpracováni na živočišnou moučku pro krmení nebo skončí jako hnojivo.

ZNEČIšŤOVáNí ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí

Za podstatnou část znečištění našeho životního prostředí je zodpovědná močůvka z velkochovů zvířat. Mimo to produkuje jedna jediná slepice denně 180 gramů amoniaku. Amoniak z močůvky patří mezi jednu z hlavních příčin vymírání lesů, nitráty nalezené v pitné vodě pochází z přehnojování močůvkou.

Nelze opomenout také enormní ztrátu kalorií z obilí při zkrmování zvířatům. Při zkrmování obilí pro produkci drůbežího masa se nám vrátí v podobě kalorií pouze 10 % z celkového množství použitého obilí, při produkci vajec se nám vrátí 3 %. (Pro srovnání: při produkci hovězího masa se nám vrátí 12 % a při produkci mléka 5 % kalorií.) 80 % celosvětové produkce sóji a 50 % obilí je zkrmeno zvířatům. Sója a obilí se pěstují v zemích, kde lidé hladoví. Místo jejich nasycení se sója a obilí exportují. Obilí, které člověk jí v podobě celozrnného chleba, je využito zcela pro naši výživu. Pokud se však toto obilí nejprve zkrmuje kuřatům, musí ho být použito 12krát tolik, aby získané množství masa odpovídalo obilí použitému pro upečení kilogramového bochníku chleba. Takové plýtvání potravou znamená velice neefektivní využívání zemědělských ploch a energie, ale také škody na životním prostředí používáním pesticidů k maximálnímu využití obdělávané půdy pro produkci krmiva.

NáKLADY

Sociální a národohospodářské náklady jsou enormní: vedle nákladů na záchranu poškozeného životního prostředí, nákladů na prevenci epidemií u zvířat ve velkochovech, odstraňování jatečních odpadů a znečišťování vod odpady z velkochovů a jatek, přichází na řadu nutnost léčby nemocí způsobených u člověka nepřirozenou stravou a znečištěným životním prostředím.

MýTUS BíLKOVIN

Potravinářský průmysl se pokouší vyvolávat prostřednictvím reklamy dojem, který se stal doslova mýtem, že živočišné "potraviny" jsou pro naši stravu nezbytné. Pokud tuto klamavou reklamu kriticky zhodnotíme, bude nám jasné, že se bílkoviny také vyskytují v rostlinách, tedy nejen v mase, mléce nebo vejcích. Z dvaceti základních prvků tvořících proteiny je pro nás osm aminokyselin esenciálních (nepostradatelných). Ty musíme do našeho těla přijmout z potravy, protože si je naše tělo neumí vyrobit. Živočišné produkty obsahují sice všech těchto osm aminokyselin, ale sója rovněž. Také ořechy, obiloviny a luštěniny jsou bohaté na proteiny. Že obilovinám chybí aminokyselina Lysin a luštěninám zase chybí Methionin by bylo problémem pouze v případě, když bychom konzumovali stále jeden druh obiloviny nebo luštěniny. Pokud však kombinujeme různé druhy obilovin a luštěnin (není podmínkou, aby tyto různé druhy obilovin a luštěnin byly zastoupeny v jednom jídle), naše tělo má všech potřebných aminokyselin dostatek.

úJMY NA ZDRAVí

Jedno vejce obsahuje v průměru více jako 200 miligramů cholesterolu. Vejce mohou způsobit otravy jídlem, zvláště salmonelózu, kterou se nepodařilo vymítit i přes masivní aplikace antibiotik a dalších chemických prostředků přímo do krmiva zvířat. Symptomy otravy jídlem jsou často zaměňovány za nachlazení; může se stát, že otrava zůstane neodkryta. Vejce přispívají k nadváze, nemocím srdce, rakovině a dalším vážným poškozením zdraví. Ani kuřecí maso nepředstavuje "náhradu" masa vepřového a hovězího. Vědecké studie hovoří například o 30% zvýšeném riziku rakoviny střev u osob konzumujících pouze dvakrát týdně kuřecí maso. Antibiotika přidávaná preventivně do krmiva zvířat zvyšují rezistenci baktérií nebo mohou způsobit jejich mutaci a znemožnit léčbu nemocí u člověka i zvířat.

ALTERNATIVY

Omezení nebo vypuštění vajec z našeho jídelníčku neznamená, že bychom již nikdy nemohli jíst koláče nebo těstoviny. Těstoviny vyrobené z tvrdé pšenice nebo celozrnné mouky z ekologického zemědělství a vody dnes můžeme zakoupit prakticky všude. Mnoho koláčů se dá také připravit bez vajec. Vejce můžeme v receptech nahradit především sójovou moukou (1 polévková lžíce nahradí 1 vejce), ale také olejem. S úspěchem lze použít i sójový sýr Tofu rozmixovaný s vodou nebo sójovým mlékem, jablkový protlak, rozmixované banány, kukuřičný škrob, sezamovou pastu (tahin) nebo lze zakoupit již hotové náhrady vajec v prodejnách zdravé výživy.

SOUHRN

Vzhledem k uvedeným faktům by mělo být jasné, že vejce jsou více, než jen vedlejší produkt menstruace slepic. Za každým vejcem a kuřecím masem se skrývá plýtvání s rostlinnými potravinami, poškození zdraví a především týrání zvířat a smrt. Tohoto se můžeme vystříhat tím, že nebudeme nakupovat vejce nebo produkty vejce obsahující; v lepším případě si obstaráme vejce pocházející od slepic chovaných na vesnici. Lidé zaplatí za vejce nebo kuřecí maso pár korun - slepice a kuřata toto vše ale stojí svobodu, zdraví a nakonec také jejich život.

Článek byl poskytnut organizací OHZ - Ochránci hospodářských zvířat - www.ohz.cz

 Dotazník není zadán


palacinky

  • 23:22
  • 2015-05-29
  • ema (Anonym)

Jak já miluju palacinky, ale budu se jich muset vzdát. Sice ještě rostu, ale tělo si nějak pořadí, ne?:-)

Odpovědět...

Re: palacinky

  • 00:24
  • 2016-09-10
  • RodoSlav (Anonym)

Prečo by si sa mala vzdať palaciniek, keď ich máš rada??

Sprav si vegánske, bez mlieka a vajec. Stačí špaldová múka (T 812 a pod.), voda a štipku soli a je to. Potri džemom ,najlepšie svojim a mňam, mňam.

Dobrú chuť!!

Odpovědět...

palacinky

  • 23:22
  • 2015-05-29
  • ema (Anonym)

Jak já miluju palacinky, ale budu se jich muset vzdát. Sice ještě rostu, ale tělo si nějak pořadí, ne?:-)

Odpovědět...

Napište svůj názor

*
*
*
*

* Vložením jakékoliv odpovědi se celé téma posune nahoru jako nejnovější, nevkládejte proto reakce na jiné téma bez použití odkazu 'odpovědět'.


Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.