Rostlinná strava našich předků

Rostlinná strava našich předků

 

PhDr. Rastislava Stoličná, CSc.: Rostlinná strava našich předků

 

Čím se živil člověk předtím, než dospěl k vyšším formám zemědělství můžeme usuzovat podle archeologických nálezů a podle toho, co dnes sbírají a konzumují tzv. primitivní kmeny. Nejvíc se ke starým praktikám zužitkování rostlin a plodů ubírali lidé v období hladu. Svědčí o tom mnoho dokladů ze střední Evropy, kde se při vyspělém zemědělství zužitkovávalo také to, co poskytovala volná příroda.

 

Zdroje mouky

 

   Mezi nejrozšířenější listnaté stromy ve střední Evropě patří dub a buk. Duby uctívali Germáni i polabští Slované a kdysi se tyto stromy vysazovaly tak jako se dnes vysazují ovocné sady. Dubový háj byl posvátný, zasvěcený hromovládci Perunovi a sběr žaludů byl obřadem, který se pravidelně vykonával na den sv. Michala - 29.září.

   Plody dubu - žaludy - člověk odpradávna sbíral, pražil, loupal a mlel na mouku. Žaludy byly před pěstováním obilnin nejdůležitější rostlinnou potravinou, obsahují mnoho bílkovin a škrobu. O důležitosti dubu máme zprávy i u starořímských básníků - Ovidia a Vergilia, kteří chválili žaludy jako první potravinu člověka.

   Ve střední Evropě se žaludy jako strava udržely do středověku, v dobách hladu se z nich vždy pekl chléb. Jedním ze způsobů přípravy bylo louhování žaludů ve vápenné vodě. Až poté se mlely v mouku. Bylo tomu tak za napoleonských válek, kdy se v roce 1817 nařizovalo jak žaludovou mouku správně zpracovat. I během 1.světové války nařídil rakousko-uherský vyživovací úřad sběr žaludů, aby se z nich mohla ve velkém vyrábět mouka. Až do 18.století se na vesnicích udržel zvyk ochucovat obilní mouku žaludovou a tvrdilo se, že takový chléb je chutnější než připravený z mouky hrachové, kterou běžně používali drobní rolníci.

Když byl dostatek obilné mouky, sloužily žaludy jako krmivo pro dobytek a vyráběla se z nich tzv. žaludová káva, známá vysokým podílem tříslovin, odvar z ní je horký a má silný dietetický účinek, proto je vhodný při střevních těžkostech a v lidovém zvěrolékařství při léčbě dobytka.

   Jako alternativní zdroje mouky zapadly u lidí celkem do zapomnění tzv. vodní ořechy. Plody vodní rostliny (kotvice plovoucí), které rostly v jezerech a rybnících po celé Evropě, bohaté na škrob a dusíkaté látky, se lidově nazývaly též „jezuitské ořechy“ nebo „vodní kaštany“. Sbíraly se a mlely podobně jako jedlé kaštany na mouku. Zásoby vodních ořechů byly nalezeny ve vrstvách až 30 cm, byly známy i ve starém Římě a ve středověku se uměle nasazovaly do klášterních rybníků. Ze střední Evropy o nich podává svědectví Matthioliho herbář: „Ovoce je to černé, velikosti kaštanu, třírohé se třemi špicemi, uvnitř je bílé maso kaštanové chuti. Jedí ho zejména chudí lidé, sedláci je při nedostatku obilí vaří a suší, tlučou na prášek a pečou z nich chléb.“ Sběr kotvice byl běžný ještě v 19.století na jižním Slovensku.

   Další náhrada mouky známá ze střední Evropy byl pýr plazivý. Jeho kořeny lidé v době nouze vykopali ze země, usušili a pomleli. Kromě přípravy chleba vařili z pýru polévku, kaše, pekli placky. Přípravu mouky z pýru dokládá např. Etnografický atlas Polska - oblast Podhalí, Malopolska, Kašubska a Slezska.

   Podobné využití měl i sveřep rolní. Ze semen této rostliny se připravovala mouka, z níž se vařila kaše, pekli placky a v oblasti Podkarpatska se využívala i na přípravu chleba.

   Dalším zdrojem mouky byl zblochan vzplývavý. V Polsku se lidově nazývá „kašinec“ nebo „manová tráva“. Zblochan se ve stravě vyskytoval zejména u Slovanů, nejvíce v pohraniční oblasti. Ještě v 19.století měla tato rostlina velký ekonomický význam. Přes polské přístavy se vyvážela do Německa, kde byla v obchodu známa pod názvem „polská kaše“. O všeobecném rozšíření zblochanu svědčí také fakt, že v Polsku v době raného středověku patřil k povinným dávkám poddaných.

Etnografické materiály uvádějí také další zdroje mouky: pomletou kůru stromů a dřevěné piliny, zejména z břízy. Ke starým nouzovým jídlům na Slovensku patřily také lískové jehnědy. V zápisu kroniky ze Slovenské Ľupče z roku 1867 se píše, že v době hladomoru sbíraly ženy kvetoucí jehnědy, tzv. řasy, vysušili je, pomleli, přidali trochu mouky a pekli z nich chléb. Jehnědy jsou známy také z Liptova a z Horehroní.  

 

Zdroje tuků

 

   Pro výživu měly kdysi velký význam lískové ořechy, které v celé střední Evropě rostly jako souvislé porosty. Ve středověku jich bylo tolik, že poddaní museli plody odvádět panstvu, které však nesloužily jako pochoutka, ale protože obsahují více než 60 % tuku, se z nich lisoval stolní olej.

   Dalším důležitým plodem byly bukvice. Krmil se jimi i dobytek a lesní zvěr, ale pro člověka měly význam jako zdroj kvalitního oleje. Loupané plody buku obsahují 48 % tuku. Staré prameny uvádějí, že pokud byl bukvicový olej lisován za studena, z čerstvých a loupaných bukvic, byl lahodný a voňavý, průzračný a přirovnávali jej k olivovému oleji. Stará technika lisování byla naplno využita i během 1.světové války, kdy bylo zakázáno bukvicemi krmit dobytek. Domácí výroba oleje se zachovala až do 20.století v oblasti moravsko-slovenských hranic. Zde se používal ke smažení, jako omasta na brambory, potíral se jím opečený chléb a využíval se také jako lék. Sladké vyloupané oříšky z bukvic se jedly též jako pochoutka a prodávaly se běžně na trzích v Polsku a v Praze - kde je o tom doklad ještě z roku 1903.

   K cenným zdrojům tuku kdysi patřil také černý bez. V chudších českých domácnostech, kde se nechovali krávy, používali bez k přípravě másla. Zralé rozmačkané černé bobule se daly pomalu vařit. Během varu z nich vystupovaly olejnaté látky, které se postupně odebíraly. Když tato mastnota vychladla a ztuhla, měla barvu i tvárnost, která se podobá máslu. Bezinkové máslo se používalo jako omasta na jídlo i jako léčivé „mazání“ při zápalu plic. 

 

Zdroje cukru 

 

   Stromy neposkytovaly člověku pouze svoje plody, ale některé z nich i sladkou mízu. Zejména javor a bříza na jaře „krvácejí“. V podmínkách střední Evropy nabízela lidem zdroj cukru zejména bříza.  Míza z ní je sladká tak jako javorová. V našich podmínkách sloužila březová šťáva více jako osvěžující nápoj než jako zdroj cukru. Zvyk nařezávat kůru břízy a zachytávat její šťávu do nádoby byl znám v Čechách, na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině a v Rusku. Získávání březové šťávy jako běžný jev popisuje Hospodářská encyklopedie z 80.let 18.století. Je tam uveden podrobný návod jak břízy navrtat, aby se nepoškodily a popisuje, že urození pánové březovou vodu ještě vylepšovali medem a nechali zkvasit jako medovinu nebo místo medu do ní přidávají hrozinky. Kniha též radí: „Když je míza moc sladká, může se z ní vařit sirup nebo cukr, či spíše manna.“

   Na polsko-litevském a polsko-ruském pohraničí se šťáva získávala i ze stromů horského javoru - klenu. Goralé v Karpatech a Sudetech hasili žízeň zejména javorovou šťávou. V jižním Velkopolsku byl rozšířen zvyk získávat šťávu ze stromů divoce rostoucích višní a na Slovensku i z buku.

   V dobách Marie Terezie se na její vlastní popud konaly pokusy se získáváním cukru z javorové šťávy. V Bratislavě se podařilo nějakému lékárníkovi vyrobit cukr už v roce 1778. Forma cukrovarnictví se nejvíce rozvinula za napoleonských válek, kdy vysoce stoupla cena třtinového cukru, který se vojenskou blokádou nedal dovážet. V roce 1811 byla v Rakousku-Uhersku ustanovena pod patronací císaře zvláštní komise pro pokusy s výrobou javorového cukru. Avšak v podmínkách střední Evropy se získávat cukr nevyplatilo, javory zde rostoucí roní mízu málo sladkou, než druhy severoamerické, kde jeden strom dává až 3 kg cukru. A tak postupně, zejména po prosazení cukrové řepy, javorový a březový sirup jako možný zdroj cukru upadl v podstatě do zapomnění.

 

Lesní zdroje

  

   Les odnepaměti poskytoval zdroje vitamínů, které člověk vždy instinktivně vyhledával a oblast střední Evropy  byla bohatá na lesní a plané ovoce.

   Lesní jahody jsou dodnes velmi oblíbené zejména kvůli neopakovatelné vůni. K jahodám se kdysi tradičně jedl chléb a zapíjeli se kyselým nebo sladkým mlékem, což vytváří v těle ideální poměr živin prospěšných pro organismus.

   Z borůvek, které obsahují zejména vitamín A, se na vesnicích často vařil sirup. Využíval se jako lék na žaludek. V jiných regionech se vařívala borůvková povidla a plody se sušily a užívaly jako lék při střevních těžkostech. Kdysi se připravovala i mlékem a perníkem zahuštěná omáčka, v Čechách a na Moravě známá pod názvem „žahúr“, kterou v 16.století s oblibou konzumovali také měšťané.

   V jehličnatých lesích a na horských stráních rostly také brusinky. Protože jsou dost trpké, nejídávaly se čerstvé, ale zavařovaly se, podobně jako brusinkám podobná klikva. Ta rostla na rašelinách a v bažinatých lesích. Její plody se obíraly až po prvním mrazu.

Velmi často se sbíraly lesní maliny. Když jich byl dostatek, vyráběla se kvašená malinová šťáva a povidla. Ze starých pramenů se dozvídáme, že kdysi se v zámožnějších rodinách z malin a jahod vařila voňavá kaše s medem a vínem.

V    moravských a slovenských Karpatech, ale i na území Polska se vždy urodilo dost ostružin. Vařila se z nich povidla a ochucovalo víno. Všechny tyto lesní plody bohaté na vitamín A a vápník doplňovaly jídelní lístek lidí v letních měsících. 

   Na podzim, po prvních mrazech, lidé sbírali také další divoce rostoucí plodiny. Známé jsou plody jeřabiny, která obsahuje zvláštní alkoholický cukr sorbit. Na Slovensku a v Čechách se jedli namrzlé syrové nebo se z nich vyráběla domácí pálenka. Na Spiši je podávali jako přílohu k masu. V 16.století sbírali jeřabiny slovenští poddaní pro vojsko bojující proti Turkům a usušené odevzdávali do hradních komor. V Polsku se z jeřabin připravovalo víno nebo šťáva, která se pila zředěná vodou. Ve Velkopolsku vařili jeřabinová povidla. Nejširší uplatnění měli u východních Slovanů. Z podobných stromů jako jeřabiny, které se nazývali brekyně (mukyně), a rostly v teplejších oblastech, se obírali malé plody, podobné třešinkám a vařila se z nich kaše nebo se sušili a poté se z nich pekl sladký chléb.

   Dalším ovocem, které dávala volná příroda, byly dřínky a dřišťály.  Dřišťály jsou plody keře dřišťálu obecného, který kdysi hojně rostl na suchých stráních. Později byl zlikvidován kvůli parazitu - rzi obilné, která napadala obilí a ohrožovala úrodu. A tak malé červené plody, které rostou seskupeny do malých hrozínků, ze střední Evropy zcela vymizely. Staré prameny však uvádějí, že se šťáva z nich používala proti skorbutu. Matthioli psal, že plody dřínek a dřišťálu se daly zkvasit s medem, aby hasily žízeň a palčivost při zimnici a rovněž se sušívaly a nakládaly do soli. Hospodářská encyklopedie z 18.století uváděla: „Kyselé šťávy dřišťálu se mohou užívat místo citrónů, např. i při přípravě anglického punče. Tyto plody skutečně obsahují mnoho kyseliny citrónové a jablečné a v takovém prostředí se dobře uchovává také vitamín C. Z dřínků se kdysi na Slovensku a v Polsku, kde jich bylo vždy dostatek, vařila povidla a víno, případně šťáva a vyráběli také ocet.“

   Ke zcela zapomenutému planému ovoci patřil divoký angrešt, který rostl na vápencových skalách. Na Slovensku se z něj připravovala sladkokyselá zadělávaná omáčka s mlékem, kterou jedli k masu především boháči.

Kyselé a trpké byly plody švestky, která se ve střední Evropě bohatě vyskytuje na stráních a mezích. Dnes lidé dělají ze švestek zejména podomácku víno, ale kdysi se uvařené také jedli. Sbírali se po prvním mrazu, kdy změkly. Často se jen pekly nasucho na ohni. Z planého ovoce se sbírali též jablka a hrušky, které se uchovávaly ve slámě nebo je lidé sušili. Uvařené sušené pláňky patřily k tradiční součásti vánočních obřadních jídel zejména v horských oblastech Slovenska. Usušené a rozdrcené hrušky byly oblíbenou posýpkou na koláče na Moravě. Z čerstvých pláněk se připravoval ocet, zužitkovával se v době půstů, kdy se připravovali kyselé polévky a zadělávané omáčky.

   Dodnes se na vesnicích sbírají šípky, plody plané růže. Zejména v horských oblastech byly šípky vždy dobrou zásobárnou vitamínu C. Ze šípek se dělalo velmi chutné víno, plody se sušily a vařily k hustým povidlům. Z povidel se vařila polévka, omáčka či kaše. Ze sušených plodů se připravoval čaj. Na čaj se běžně sbíraly také květy lípy, černého bezu, v lese mladé jahodové, malinové a ostružinové listy, na loukách květy a listy heřmánku, řepíku a orseje.

   Široké uplatnění v lidovém lékařství měl jalovec. Z jeho plodů se připravoval extrakt, používaný jako lék k onemocnění plic, střev a žaludku. Ve Velkopolsku se používal jako lék pro koně. Všeobecně bylo známo, že pálené plody jalovce mají dezinfekční účinek. Proto se často používal k vykuřování domu. Byl to také tradiční prostředek proti uřknutí. Plody jalovce se ještě na počátku 20.století používaly k domácí výrobě piva. Usušené bobule se potloukly a zalily teplou vodou. Druhého dne se nálev vařil a přidal se do něj chmel. Pivo bylo dobré také vařené s medem. Podávalo se např. u Kurpiů v Polsku na výroční svátky. Známa byla také příprava jalovcového vína, doložená například z jihovýchodního Polska. Plody jalovce se využívaly i na přípravu pálenky, a to v Polsku a na Slovensku zejména v oblasti Bílých Karpat, kde se vyráběla oblíbená borovička. Z plodů jalovce se obvykle dělávala i povidla, popřípadě se konzumovaly čerstvé. V kuchyni se jalovec používal jako koření a muži si jalovec míchali do tabáku při kouření dýmky.  

 

Zdroje zeleniny 

 

   Na jaře se lidem nabízely zdroje v podobě divoce rostoucí zeleniny. V lidové kuchyni se konzumovala mladá nasekaná kopřiva. Připravovala se z ní polévka nebo zahuštěná omáčka, rovněž se pil léčivý odvar. Kopřiva byla tradiční součástí obřadního jídla z vajec a uzeného masa na svátek Velké noci. Tento původní „špenát“ se připravoval též z listů šťovíku kyselého a lebedy. Podle Maurizia byly tyto merlíkovité rostliny běžnou stravou např. na Ukrajině, kde se nazývali „natyna“. Vařily se v období Velkého půstu před Velkou nocí.

   Šťovík byl také neodmyslitelnou součástí jarní polévky nazývané „šči“ v Rusku. V Evropě se kdysi pěstoval i v zahradách. Zajímavé je, že ještě v roce 1895 se v Paříži prodalo 20 milionů kg šťovíku, zatímco ve střední Evropě se již nepěstoval.  Materiály Etnografického atlasu Polska dokládají v době hladu i konzumaci bodláků a šťavelu (lid. zaječí kapusty). Mladí bodláci se připravovali jako salát, vařila se z nich polévka a hustá zadělávaná omáčka. Populární byli zejména v oblasti Podhalí a Malopolska. Zaječí kapusta, nazývaná též „zaječí šťovík“, je nízká rostlina rostoucí v lesích, má nakyslé listy a děti ji mají rády syrovou. V době hladu se i z této rostliny připravovala polévka „baršč“. Polévky a zahuštěné omáčky se v době nouze připravovaly také z listů podbělu, pampelišky a křenu.

   Ze zeleniny se konzumoval také divoce rostoucí pastinák a mrkev, podobně jako další rostliny, které měly moučnaté kořeny anebo hlízy. Ty sloužily jako složka stravy v době, kdy střední Evropa ještě neznala pěstování brambor. Některé z nich se jedly syrové nebo uvařené, z jiných se vařily odvary, které se používaly jako léky, jiné se namáčely do alkoholu.

V oblasti Spiše bylo vykopávání a sbírání kořenů samostatným zaměstnáním po celé 18. a 19.století. Sběrači (wurzelgräber) kořeny prodávali na trzích nebo hostinským, lékárníkům a olejkářům.

   Prvotní saláty se připravovaly z listů divoce rostoucího česneku, šťovíku, řeřichy, potočnice a čekanky.  Kdysi známou salátovou rostlinou byl také kozlíček polní, který se uvádí již v ručně psaných knihách. Také sléz je starou kuchyňskou rostlinou, používanou na salát i jako koření. Na salát se používali také listy mléče rolního (lid. štrbák).  Ze starých pramenů víme, že se sbíraly také listy bolševníka (boršče), který Maďaři nazývali „salátem Slováků“.

   Všechny tyto listy obsahují mnoho rostlinných bílkovin, vitamíny - zejména A a C, dostatek železa, vápníku a jiných zásaditých látek. Zelené syrové saláty znamenaly důležitý prvek výživy lidí v jarním období proti únavě a skorbutu. V menších městečkách se na trzích prodávali ještě počátkem 20.století. Je jen na škodu věci, že postupným „zcivilizováním“ člověka se na ně v kuchyni střední Evropy zapomnělo.  

   Z uvedeného přehledu zřetelně vyplývá, jakou bohatou zásobárnou potravin bylo pro lidi přírodní prostředí. Produkty získávané z volné přírody se zvyšovaly vždy v obdobích, kdy produkce nebo trh s běžnými potravinami selhával. Mnohé z nich jsou vítaným zpestřením jídelního lístku i současných lidí.

 

 

Použitá literatura:

BOHDANOWICZ, J.: Poźywienie. In: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Wydawnictwo, Wroclaw 1996, s. 10-21.

BOHUSZEWICZ, Z.: Rosliny jadalne dziko rosnace. Warszawa 1955.

ČERNÝ, V.: Les a člověk v historickém vývoji. In: Československý les. Praha 1933.

Herbář aneb bylinář vysoceučeného a vznešeného pana doktora Petra Ondřeje Matthioli skrze Joachyma Krameria v slavném říšském městě Norimberce lékaře a doktora. Z německého pak jazyku v český přeložený. 1596.

HOOPS, J.: Waldbäume und Kulturpflanzen im Germanischen Altherthum. Strassburg 1905.

CHETNIK, A.: Poźywienie Kurpiów. Jadlo i napoje zwykle, obrzedowe i glodowe. Kraków 1936.

JOSTOWA, W.: Z źycia góralskiej biedoty w XIX weku. Wierchy, 20, 1953, s. 117-122.

JOSTOWA, W.: Poźywienie pasterzy, zbójnikow i mysliwych tatrzanskich. Wiedza i Zycie, 21, 1954, s.96-98.

MALICKI, L.: Zbieractwo roslin i produktów dzikich na Pomorzu. Litery, 9, 1971, s. 14-16.

MARKU., M.: Zberné hospodárstvo na Horehroní. Slov. Národop., 9, 1961, s. 190-242.

MARKU., M.: Zberné a koristné hospodárstvo. In: Slovensko, 1ud II., Obzor, Bratislava 1975, s. 741-754.

MAURIZIO, A. M.: Die Geschichte unserer Pflanzennahrung. Paul Parey, Berlin 1927.

MOLCZANOVA, L. A.: Materialna kultura Belorusov. Minsk 1968.

NOVÁK, F. A.: Veľký obrazový atlas rastlín. Mladé letá, Bratislava 1976.

SZAFER, W.: Kilka uwag o tzv. mannie. Orli lot 2/3, 1929.

SZAFER, W.: Rosliny polskie. Warszawa 1967.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, M.: Česká strava lidová. Družstevní práce, Praha 1945, s. 15-75.

ZÍBRT, E.: Česká kuchyně před sto lety za dob nedostatku. A. Neubert, Praha 1917.

 

autor:

PhDr. Rastislava Stoličná, CSc., Ústav etnologie Slovenské akademie věd,

studie „Alternatívne zdroje rastlinnej stravy v strednej Európe“, ročník 45, 3/1997
Dotazník není zadán


kerala lottery result today

 • 04:58
 • 2020-04-04
 • kerala lottery result (Anonym)

kerala lottery result
kerala lottery result today


hrough kerala state lottery result, we will try to show you all the lottery results on our website.
The results of the lottery Odpovědět...

Escorts

 • 01:51
 • 2020-04-04
 • Georg (Anonym)

Visit Ezblogz and Escort Blogs and Imblogs and Blogolize and Qowap and Bloguetechno and XZBlogs and Designertoblog and Eklablog and Uid.me. Odpovědět...

CEH Online Training

 • 05:51
 • 2020-04-02
 • Mercury Solutions (Anonym)

Hi, your article was of great help. I loved the way you shared the information, thanks.
Amazing article, I highly appreciate your efforts, it was highly helpful. Thank you CEH Training ,CEH Certification, CEH Online Course, Ethicalhacking Odpovědět...

Yordam Mezuniyet - Kep Cübbe, Mezuniyet Cübbesi, Avukat Cübbesi

 • 20:07
 • 2020-04-01
 • Mezuniyet Cübbesi (Anonym)

mezuniyet cübbesikep cübbemezuniyet cübbesi Odpovědět...

jams

 • 14:22
 • 2020-03-31
 • john bond (Anonym)

it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..flowchart Odpovědět...

jams

 • 14:21
 • 2020-03-31
 • john bond (Anonym)

it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..flowchart Odpovědět...

Ac Repair Service Provider

 • 17:52
 • 2020-03-30
 • Alshifa Shahid (Anonym)

Air Conditioner & Refrigerator Repair Service Provider
Atlas Aircon was established in response to the growing need for quality repairing and maintenance services of Air Conditioners and Refrigerators. Since then, we have grown to be one of the leading air conditioner repair service providers Gujarat.
We have high-quality labours that are trained with the latest technology.
We provide best quality material from the top partner in the market.
25+ years of experience in AC and Refrigerator Repairing Services.
Update the tendency from around the world.

Atlas Aircons Works Defines Below:
Split Air Conditioner Service Center, Air Cooler Service Center, Ductable Central Ac Repair Service Center, Package Air Conditioner Service Center, Panel Air Conditioner Service Center.Air Conditioner Service Center, Refrigerator Service Center, Central Ac Repair Service Center, Window Air Conditioner Service Center, Cassette Air Conditioner Service Center. Odpovědět...

http://infocampus.co.in/java-training-bangalore.html

 • 08:17
 • 2020-03-28
 • Infocampus Software Training Institute (Anonym)

Best Java Training In Bangalore - Infocampus Software Training Institute.
Learn Java Training from Infocampus with all recent technologies & Get 100% Placement Assurance.
#Infocampus shapes a bright career for every student.
Hello: 08884166608 / 09740557058.Java Training in Bangalore Odpovědět...

Online

 • 07:52
 • 2020-03-28
 • Online Training Institute (Anonym)

Thanks for Posting such an useful info..
sap pm tutorial websphere portal tutorial . Odpovědět...

https://www.analyticspath.com/

 • 10:02
 • 2020-03-27
 • Data Science Training In Hyderabad (Anonym)

Thank you so much for sharing the article. Really I get many valuable information from the above article. Odpovědět...

http://www.aststraining.com/dell-boomi-online-training/

 • 16:31
 • 2020-03-20
 • SrinuVasu (Anonym)

Nice and good article. It is very useful for me to learn and understand easily. Thanks for sharing your valuable information and time. Please keep updating Dell Boomi Online Training Dell Boomi Training Odpovědět...

https://lanavetta.com

 • 14:46
 • 2020-03-20
 • navetta palermo aeroporto san vito lo capo (Anonym)

I read this piece of writing fully on the topic of the comparison of hottest and earlier technologies,
it's amazing article. Odpovědět...

http://radiotaximarsala.com

 • 14:45
 • 2020-03-20
 • taxi marsala punta raisi (Anonym)

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful &
it helped me out a lot. I hope to give something back and
aid others like you helped me. Odpovědět...

https://sanvitolocapobusexpress.com

 • 14:44
 • 2020-03-20
 • bus palermo aeroporto san vito lo capo (Anonym)

I read this piece of writing fully on the topic of the comparison of hottest and earlier technologies,
it's amazing article. Odpovědět...

http://chennaitraining.in/creo-training-in-chennai

 • 13:56
 • 2020-03-17
 • UI Path (Anonym)

Great blog !It is best institute.Top Training institute In chennai
http://chennaitraining.in/openspan-training-in-chennai/
http://chennaitraining.in/uipath-training-in-chennai/
http://chennaitraining.in/automation-anywhere-training-in-chennai/
http://chennaitraining.in/microsoft-azure-training-in-chennai/
http://chennaitraining.in/workday-training-in-chennai/
http://chennaitraining.in/vmware-training-in-chennai/ Odpovědět...

Digital Marketing Courses In Bangalore

 • 13:23
 • 2020-03-17
 • digitalkora (Anonym)

Best Digital Marketing Courses In Bangalore.Top Digital Marketing training institute in Bangalore with Placements. 10 Branches in Bangalore. Call now Odpovědět...

data science training in marathahalli

 • 13:17
 • 2020-03-17
 • datakosine (Anonym)

Data science training in Marathahalli. We provide Data science training in Bangalore with python specialization, (AI) with industry experts. Call Now

http://www.datakosine.com/data-science-training-in-marathahalli Odpovědět...

Good read

 • 17:43
 • 2020-03-16
 • Haber (Anonym)

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think.
info read blogs cool thing to know awesome read Read things blogs must Read things know more best info must Read cool tips awesome read we should read some more info good insight better read must Read must Read blog written well Odpovědět...

http://www.kitsonlinetrainings.com/advanced-java-training.html

 • 05:55
 • 2020-03-16
 • Advanced Java Training (Anonym)

I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Keep writing. SharePoint Training
Linux Training
Tableau Training
Python Training
Puppet Training

https://www.kitsonlinetrainings.com/hyperion-financial-management-training.html">Hyperion Financial Management Training
Selenium Training
Informatica Powercenter Training
QTP Training
Salesforce Development Training
Cognos Training
Dot Net Training
Office 365 Training
Struts Training
Microsoft SAAS Training
Business AnalysisTraining
Windows Server Training
QlikSense Training
Vmware Training
Odpovědět...

Lottery sambad

 • 02:20
 • 2020-03-16
 • Look lottery (Anonym)

Your collection is very good.thank you for share.Lottery Sambad ResultLottery Sambad Morning Sikkim State Lottery Nagaland State Lottery Odpovědět...

AWS Training in Electronic City

 • 09:13
 • 2020-03-14
 • gowsisaran (Anonym)

This blog is the general information for the feature. You got a good work for these blog.We have a developing our creative content of this mind.Thank you for this blog. This for very interesting and useful.AWS Training in Electronic City Odpovědět...

Good morning

 • 20:41
 • 2020-03-10
 • Anna Tsevcenko (Anonym)


Great discounts from our girls!

Visit our website


Odpovědět...

Hey guys

 • 20:40
 • 2020-03-10
 • Anna (Anonym)

Great discounts from our girls!
Visit our website Odpovědět...

Good info

 • 16:09
 • 2020-03-06
 • Raj (Anonym)

I blog often and I really appreciate your information. Your
article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for
new details about once per week. I subscribed to your Feed too. Some best reads as below
tipsread thisblognice onecool tipsawesome infomust readwow this is amazing Blogss

tipsread thisblognice onecool tipsawesome info Odpovědět...

pize

 • 12:23
 • 2020-03-02
 • byrkius (Anonym)

anabel054 entertainment habit, notwithstanding, isn't prominently viewed as a pathology. On the off chance that anything, it's basic to American life. As of late, anabel054 entertainment destinations have been more visited than web based life locales like Instagram. Obviously, looking through a vast circle of curated early lunch photographs and pixel-altered bosom growthes and rhinoplasty doesn't bring some relief or get the cerebrum juices streaming like fake inbreeding anabel054 entertainment.
migurtt entertainment is a definitive fixation of an exhausted people searching for escape, moderately economical and regularly just "costing" insignificant things. Looking for oddity as fatigue sets in, as it unavoidably does, a large number of individuals scan for human migurtt, or for pool kid or pizza fellow scripted migurtt to drain the final piece of creative mind left before it's on to the following thing. Odpovědět...

byrka

 • 12:23
 • 2020-03-02
 • smeklius (Anonym)

https://www.sexcams.club/cam/anabel054/ entertainment habit, notwithstanding, isn't prominently viewed as a pathology. On the off chance that anything, it's basic to American life. As of late, anabel054 entertainment destinations have been more visited than web based life locales like Instagram. Obviously, looking through a vast circle of curated early lunch photographs and pixel-altered bosom growthes and rhinoplasty doesn't bring some relief or get the cerebrum juices streaming like fake inbreeding anabel054 entertainment.

https://www.sexcams.club/cam/migurtt/ entertainment is a definitive fixation of an exhausted people searching for escape, moderately economical and regularly just "costing" insignificant things. Looking for oddity as fatigue sets in, as it unavoidably does, a large number of individuals scan for human migurtt, or for pool kid or pizza fellow scripted migurtt to drain the final piece of creative mind left before it's on to the following thing. Odpovědět...

xxx

 • 22:49
 • 2020-02-27
 • Brolis (Anonym)

Two or three years prior, I unearthed some exploration and articles about hotfallingdevil and the negative impacts it could be having on men and their sexual experiences. I thought that it was fascinating, however never really thought about hotfallingdevil too after that.

As indicated by the science, littlesubgirl prepares our minds to discharge a bigger number of endorphins than is normal in light of an over-burden of sexual upgrades. Sooner or later, littlesubgirl become desensitized and build up a requirement for ever more elevated upgrades so as to arrive at a similar excitement and fervor.

Subsequently starts the winding into increasingly naughtyelle and higher amounts of it. Now and again, men can build up a mental dependence on naughtyelle entertainment and it can start to meddle with their sex and public activities. In uncommon cases it very well may be incapacitating in both.

The outcome is that in addition to the fact that it limits siswet19 to get stimulated by any means, yet in addition can restrict your dopamine receptors by and large, making siswet19 become progressively on edge, less social, and conceivably even discouraged. Odpovědět...

bus palermo aeroporto trapani porto

 • 18:35
 • 2020-02-25
 • mazzamagik (Anonym)

bus aeroporto Trapani porto Trapani
bus aeroporto Trapani porto
bus Trapani aeroporto Trapani porto
bus navetta Trapani porto Trapani aeroporto
bus navetta aeroporto Trapani porto
bus navetta porto Trapani aeroporto Palermo
bus navetta aeroporto Palermo Trapani
bus aeroporto Palermo Trapani porto
bus Trapani porto aeroporto Palermo
bus Palermo aeroporto Trapani porto
transfer Palermo aeroporto Trapani porto
transferTrapani porto Palermo aeroporto
bus Palermo aeroporto Trapani bus Trapani Palermo aeroporto
bus Palermo Trapani
bus Trapani Palermo
Palermo Favignana
transfer Palermo Favignana
aeroporto Favignana
trasferimento Palermo Favignana
transfer aeroporto Falcone Borsellino Trapani
taxi Palermo Trapani
come arrivare a Favignana
distanza Palermo Trapani
Palermo airport bus
pullman Trapani Palermo
da Trapani a Favignana
transfer aeroporto di Palermo
transfer Trapani Palermo aeroporto
trasferimento Palermo Trapani
Trapani transfer
transfer Trapani
Trapani aeroporto Palermo
transfer Palermo Trapani
Trapani porto
Trapani Catania
Palermo Trapani porto
Trapani airport bus
Trapani airport shuttle
Trapani aeroporto porto
transfer Trapani aeroporto porto
collegamento aeroporto Trapani porto
Trapani airport transfer
navetta Trapani aeroporto porto
navette Palermo Trapani
Trapani aeroporto Palermo
bus Palermo Trapani porto
Palermo Trapani bus
autobus aeroporto Palermo Trapani
Punta Raisi Trapani
Palermo Trapani
Trapani Palermo
pullman Palermo Trapani
autobus Palermo Trapani
taxi Trapani Palermo
taxi Trapani
Punta Raisi Trapani
taxi Favignana
Trapani taxi
taxi Trapani aeroporto
taxi a Trapani
servizio Taxi aeroporto Trapani
aeroporto Trapani
Trapani
aeroporto Birgi Odpovědět...

bus aeroporto palermo san vito lo capo

 • 18:33
 • 2020-02-25
 • ligny71 (Anonym)

da Palermo a San Vito lo Capo
da Trapani a San Vito lo Capo
transfer Palermo San Vito lo Capo transfer Palermo San Vito lo Capo
transfer Palermo San Vito lo Capo
bus Palermo San Vito lo Capo
bus Palermo aeroporto San Vito lo Capo
bus aeroporto Palermo San Vito lo Capo
transfer aeroporto Palermo San Vito lo Capo
transfer San Vito lo Capo aeroporto Palermo
Bus navetta San Vito lo Capo aeroporto Palermo
bus navetta aeroporto Palermo San Vito lo Capo
bus San Vito lo Capo Trapani
San Vito lo Capo Trapani
Trapani San Vito lo Capo
bus Trapani San Vito lo Capo bus San Vito lo Capo Trapani aeroporto
bus Trapani aeroporto Trapani San Vito lo Capo
bus aeroporto Trapani San Vito lo Capo
transfer aeroporto Trapani San Vito lo Capo
transfer San Vito lo Capo aeroporto Trapani
bus navetta San Vito lo Capo aeroporto Trapani
bus navetta Trapani aeroporto San Vito lo Capo
bus navetta San Vito lo Capo Trapani aeroporto
bus San Vito lo Capo
aeroporto Palermo San Vito lo Capo
sanvitolocapobus
autobus Punta Raisi San Vito lo Capo
da Palermo a San Vito lo Capo
trasporto Palermo San Vito lo Capo
pullman Palermo San Vito lo Capo
navetta Palermo San Vito lo Capo
transfer San Vito lo Capo
trasferimento Palermo San Vito lo Capo
collegamento aeroporto Palermo San Vito lo Capo
navetta aeroporto Palermo San Vito lo Capo
San Vito lo Capo
spiaggia San Vito lo Capo
cuscus fest
Palermo San Vito lo Capo distanza
comune di San Vito lo Capo
noleggio auto San Vito lo Capo
come arrivare a San Vito lo Capo
come arrivare a San Vito lo Capo da Palermo
San Vito lo Capo aeroporto
taxi aeroporto Palermo San Vito lo Capo
taxi San Vito lo Capo Odpovědět...

Sex

 • 08:56
 • 2020-02-25
 • Drulia (Anonym)

At the ends of the week, he centers around his side hustle: making shemales sex recordings. His ends of the week ordinarily include finding an inn that doesn't have cameras, reaching potential accomplices, recording shemales on his telephone and afterward altering them before transferring them on the web. These recordings, with their poor sound and essential altering, normally accumulate a large number of perspectives inside an hour of being transferred and are adored by a moderately little yet drew in crowd inside the shemales strange network. Odpovědět...

hello im new here

 • 23:26
 • 2020-02-21
 • Stevenagosy (Anonym)

Hello,

check this websites very good:

http://culagufon.com

http://lamperdone.com

http://mercodesa.com

http://naspedorna.com

http://oprasdelan.com

http://rambestoda.com

http://www.culagufon.com

http://www.lamperdone.com

http://www.mercodesa.com

http://www.naspedorna.com

http://www.oprasdelan.com

http://www.rambestoda.com


thanks Odpovědět...

XXX

 • 19:51
 • 2020-02-20
 • XXX (Anonym)

On the legitimate issue board, chaturbate said they trusts prostitution decriminalization will follow the way of cannabis in the U.S. "Individuals truly accept that the administration shouldn't engage in what individuals do in their own lives," chaturbate says. "It may not be that simple, yet I'm trusting that it follows that pattern." Odpovědět...

XXX

 • 19:50
 • 2020-02-20
 • XXX (Anonym)

Sex cams entertainers and laborers in other lawful sex cam businesses in some cases endeavor to remove themselves from condemned xvideos, for example, prostitution. In any case, xvideos of the gathering Decriminalize Sex Work, which is pushing to expel criminal punishments for prostitution in a few states, says the gathering's corner got a decent gathering at the xnxx Expo.
"We are totally demonized as xhamster," says xvideos. "There are many individuals here that disclosed to me that xhamster was what got them to contact their representative or the first run through, or got them to cast a ballot or focus on legislative issues."
On the legitimate issue board, chaturbate said they trusts prostitution decriminalization will follow the way of cannabis in the U.S. "Individuals truly accept that the administration shouldn't engage in what individuals do in their own lives," chaturbate says. "It may not be that simple, yet I'm trusting that it follows that pattern." Odpovědět...

High Class Escort Service

 • 08:19
 • 2020-02-20
 • Escort Service Germany (Anonym)

Check our Escorts to see how healthy vegetarian food is:Escort Service Germany Odpovědět...

Escorts on diet

 • 20:59
 • 2020-02-18
 • https://www.rhein-escort.de/escort-service/hessen/frankfurt/ (Anonym)

Some of our Escorts are always on diet, too. And some of them eat vegetarian or vegan. Look at the Models in Frankfurt now. Odpovědět...

tableau advance training

 • 16:25
 • 2020-02-16
 • SVR Technologies (Anonym)

Wow. That is so elegant and logical and clearly explained. Brilliantly goes through what could be a complex process and makes it obvious.I want to refer about the best tableau advanced training
Odpovědět...

https://www.grouplinkhub.com

 • 04:11
 • 2020-02-16
 • Hazel siade (Anonym)

This website is about whatsapp group link
join all types of whatsapp group link from there and
join sex porn or other all type of whatsapp group link avaiable there.
Buy and Sell Whatsapp group link | Buy and Sell Whatsapp group links | buy and sell Whatsapp group link India

Apps and Game whatsapp group link

Islamic Whatsapp groups links

Indian girls Whatsapp group link

group link
Odpovědět...

Online eduaction portal

 • 07:38
 • 2020-02-14
 • SVR Technologies (Anonym)

This post is really nice and informative. The explanation given is really comprehensive and informative.I want some information regarding microsoft office 365 training and office 365 videos .Thank you. expecting more articles from you . Odpovědět...

Basketball Training Videos

 • 10:44
 • 2020-02-12
 • FullCourtbasketball Academy (Anonym)

Thanks For Sharing This informative post
Basketball Training Videos Odpovědět...

Power Bi Training In Hyderabad

 • 07:00
 • 2020-02-12
 • Chandu (Anonym)

Great! I like to share it with all my friends and hope they will also like this information.Power Bi Training In Hyderabad Odpovědět...

Web Designing Course in Chennai | Web Designing institute

 • 13:45
 • 2020-02-11
 • Angelina julie (Anonym)

I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn much new stuff right here! Good luck for the next!Web Designing Training Institute in Chennai | web design training class in chennai | Web Designing and Development Course in Chennai | Web Designer Training Course in Chennai | web designing course in chennai with placement Mobile Application Development Courses in chennai Odpovědět...

https://svrtechnologies.com/sap-training/

 • 07:57
 • 2020-02-07
 • sap training (Anonym)

I just loved your article on the beginners guide to starting a blog. Thank you for this article. sap sd online training and sap sd course with highly experienced facutly. Odpovědět...

Rakesh

 • 06:07
 • 2020-02-07
 • Rakesh (Anonym)

Pretty article! I found some useful information in your blog, it was awesome to read, thanks for sharing this abinitio online training great content to my vision, keep sharing.... Odpovědět...

https://svrtechnologies.com/sap-mm-online-training/

 • 10:29
 • 2020-02-05
 • svrtechnologies (Anonym)

This post is really nice and informative. The explanation given is really comprehensive and informative.I also hereby want to share something about ssap mm training . Thank you. Expecting more articles from you. Odpovědět...

Re: Best online training.

 • 10:00
 • 2020-02-04
 • best training (Anonym)

Nice article ........!
https://www.kitsonlinetrainings.com/android-online-training.html Odpovědět...

education

 • 11:52
 • 2020-02-01
 • Meritstep Technologies (Anonym)

Thanks for Sharing This Article.It is very so much valuable content. I hope these Commenting lists will help to my websitemicroservices online training Odpovědět...

https://www.kitsonlinetrainings.com/windows-admin-training.html

 • 02:55
 • 2020-01-31
 • windows admin Online Training (Anonym)

After seeing your article I want to say that the presentation is very good and also a well-written article with some very good information which is very useful for the readers....thanks for sharing it and do share more posts like this. Odpovědět...

Wow this is awesome

 • 15:31
 • 2020-01-28
 • Charlie (Anonym)

When ordering cakes online, you must keep a few things in mind. Good quality and good service is required. Cake should be delivered on time and it should be in good condition. No one like broken, melting and stale cakes. So you should always be careful while choosing an online cake delivery service
The best place to buy cakes online is FNP. They have the best tasting and looking cakes. They have cream cakes and cheese cakes. For those who love fruits as desserts, they also have fresh fruit cakes which taste just as good as any other cake. For the special occasions and parties, then have fondant cakes as well. You can also request for a custom themed cake which can add lots of fun and sweetness to your event. Odpovědět...

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

 • 23:23
 • 2020-01-21
 • Dominichef (Anonym)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/ Odpovědět...

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

 • 10:34
 • 2020-01-11
 • KeithSpund (Anonym)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/ Odpovědět...

linux online training

 • 12:41
 • 2020-01-10
 • SVR Technologies (Anonym)

Its really an Excellent post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog. Thanks for sharing the information .Hope more posts from you .I also want to share about best linux admin online training in recent times also and linux training . Odpovědět...

kits online training

 • 05:18
 • 2020-01-09
 • SCCM online training (Anonym)

Im obliged for the blog article.Thanks Again. Awesome. SCCM Online Training
Oracle SOA Online Training
MSBI Online Training
Sql Server DBA Online Training
Odpovědět...

Napište svůj názor

*
*
*
*

* Vložením jakékoliv odpovědi se celé téma posune nahoru jako nejnovější, nevkládejte proto reakce na jiné téma bez použití odkazu 'odpovědět'.


Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.